במקום ה-8: היי פייב עם השיר 'כולם רוקדים עכשיו'
מקימים את המדינה