במקום ה-2: זוהר ארגוב עם השיר 'הפרח בגני'
מקימים את המדינה