"יש להפריד את ערב העצמאות מיום הזיכרון - תכבדו את משפחות השכול"
גיא פלג