המאזינה נסערת מאוד: "אף אחד מהרווחה לא עוזר לנו"
שיחות לילה