"נראה לכם שמעל שנה צריך להיאבק על לחם ותרופות?!"
אלדד יניב