"הייתי חוזרת לגיל 28 ואומרת 'כן' להרבה דברים להם סירבתי"
חלי וטלי