סג"ל: "לא ירחק היום שסירות יגיעו לכאן מאפריקה"
אראל סג"ל