הסתבך עם בגין: "מי אתה שתדבר עליו בכלל?!"
אלדד יניב