משפחתו של אברה מנגיסטו נפגשה עם ראש הממשלה
אלדד יניב