שגרירות, רצון טוב: צ'כיה הולכת בעקבות ארה"ב
יורם שפטל