"לאחר 7 שנים - היו"ר החזק של מפעל הפיס עוזב"
איפה הכסף