האישה החזקה בפוליטיקה? "גולדה יוצאת לא טוב"
ניסים משעל