בן ורוני על פרקליטו של ניצב ריטמן: "למה הבאנו אותו לריאיון בכלל?"
בן כספית ואריה אלדד