בעונה החדשה של פאודה: "נפרדים מדמות מרכזית"
איריס קול