האם ישראל קשורה למות שישה פעילי החמאס בעזה?
ינון מגל ובן כספית