יו"ר ועדת חוקה לשעבר: פסקת ההתגברות - מסוכנת
בן כספית ואריה אלדד