"אנחנו מתקרבים למצב של מערב פרוע"
בן כספית ואריה אלדד