"העיניים שלנו משקפות את היכולת להתבונן פנימה"
בראייה אחרת