"צריך להיות איזון בין אזרחי מדינת ישראל לאזרחים זרים"
אלדד יניב