"מה נותן לנו ביטול הסכם הגרעין?"
ינון מגל ובן כספית