"כפרה, יש פער בין בודק'ה לווילה בארסוף"
מועדון ארוחת הבוקר