"אנחנו נדאג שהביטחון של העיר יבוא ויסייע"
אדוני ראש העיר