התחזית: "3 חודשים מאוד רגישים ביטחונית"
ינון מגל ובן כספית