"רוב תקציב העירייה בנוי על הארנונה"
אדוני ראש העיר