עוד פתרון מקורי לבעיית הפלסטינים בגדר המערכת
אלדד יניב