השרה שקד: "אם לעזתים היה אומץ - הם היו מתנערים משלטון חמאס"
אראל סג"ל