ראה אסיר מתאבד וכעת תובע את שירות בתי הסוהר
ברהנו טגניה וגלעד שלמור