ראה אסיר מתאבד וכעת תובע את שירות בתי הסוהר
גלעד שלמור ודורון הרמן