"אוהבים, מחבקים, אבל לא מרחמים על ילדים"
מיכל דליות