"גם אם הלוי ייבחר זה לא בהכרח בגלל רצונו של רה"מ"
ינון מגל ובן כספית