פרשת דומא: "כולם מודים היום שלקחו צעיר ועינו אותו"
אראל סג"ל