"המודיעין לא צפה את סדר הגודל של מטח הפצמרים"
אראל סג"ל