"הילד לעולם לא יהיה מי שאתה רוצה שהוא יהיה"
אלון גל