האם צריך לעסוק בעצבים של שרה נתניהו?
ינון מגל ובן כספית