"בישראל מאזינים לאנשים הרבה יותר מבמדינות אחרות"
אראל סג"ל