התגלתה הסיבה לכך שיובל מבולבל?
בן כספית ואריה אלדד