אלוף במיל' ידלין על הסיבות לביטול המשחק מול ארגנטינה
הקבינט