על התינוק בחזית גרבר: "החליטו להעז"
ינון מגל ובן כספית