"שיעשה מה שהוא רוצה, זה החיים האישיים שלו"
איריס קול