קבלו את המעודדת הראשית: צופית גרנט
מועדון ארוחת הבוקר