"תזכרו - עם הספר יודע מה זה דיל"
מועדון ארוחת הבוקר