האם קורח הקדים את זמנו והוא הדמוקרט הראשון?
ניסים משעל