בקרוב: גם מבקשי מקלט יצטרפו להסתדרות
מועדון ארוחת הבוקר