התגלה מהו בסיס השנאה שרוכש אסי עזר לשי
מועדון ארוחת הבוקר