"זה מעמת אותך עם המון דברים שקורים לך בחיים"
איריס קול