"יש קשר ישיר בין גיל ליכולת למצוא עבודה"
שיחות לילה