ביהמ"ש קבע: אירוע משיח בכיכר יתקיים כסדרו
בן כספית ואריה אלדד