"אני שומעת שעות שלמות של שידורים בענייני שרה נתניהו"
ינון מגל ובן כספית