"תפסיקו לשאול מה יש לעשות עם הילדים - זה מעליב"
מיכל דליות