"השמן הזה יותר מתאים לשימון צירים של דלתות"
ד"ר מאיה רוזמן