מחיר ההוללות - יובל המבולבל הוסר משלט פרסומת
מועדון ארוחת הבוקר